Công văn 3569/TCT-DNNCN ngày 28/08/2020

Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện, nhân đạo

Tải về tại đây: