Công văn 3349/TCT-PC ngày 14/08/2020

Xử phạt vi phạm hành chính hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng hóa đơn không đúng quy định

Tải về tại đây: