Công văn 3199/TCT-CS ngày 07/08/2020

Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân người có công với cách mạng

Tải về tại đây: