Công văn 3196/TCT-CS ngày 07/08/2020

Nộp tiền thuê đất theo đơn giá đất tính bằng ngoại tệ

Tải về tại đây: