Công văn 2972/TCT-CS ngày 24/07/2020

Chính sách thuế nhà thầu đối với dây chuyền thiết bị nhập khẩu

Tải về tại đây: