Công văn 2668/TCT-CS ngày 29/06/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: