Công văn 2572/TCT-CS ngày 23/06/2020

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

Tải về tại đây: