Công văn 2570/TCT-CS ngày 23/06/2020

Hướng dẫn chính sách thuế về thuế nhà thầu

Tải về tại đây: