Công văn 2027/TCT-CS ngày 18/05/2020

Chính sách thuế nhà thầu

Tải về tại đây: