Công điện 07/CĐ-TCT ngày 17/09/2020

Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo NQ 84/NQ-TTg

Tải về tại đây: