DANH SÁCH VBPL BẢN TIN THUẾ 2020-09-05

Trong 02 đợt cập nhật này, có 62 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 22/2020/QĐ-TTg
(10/08/2020)
Giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP
2 9061/BTC-CST
(28/07/2020)
Thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
3 74/2020/TT-BTC
(10/08/2020)
Quy định về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
4 75/2020/TT-BTC
(12/08/2020)
Sửa đổi TT 279/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
5 2487/TCT-CS
(18/06/2020)
Thuế GTGT đối với một số sản phẩm lưỡng tính vừa là sản phẩm trồng trọt vừa là nguyên liệu thức ăn truyền thống như ngô hạt
6 3026/TCT-KK
(29/07/2020)
Kê khai thuế nhà thầu
7 3027/TCT-DNNCN
(29/07/2020)
Mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy
8 3030/TCT-KK
(29/07/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
9 06/CĐ-TCT
(05/08/2020)
Áp dụng mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020
10 3146/TCT-CS
(06/08/2020)
Trả lời kiến nghị về hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng
11 3208/TCT-KK
(10/08/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
12 3242/TCT-KK
(10/08/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo ủy thác xuất khẩu
13 3254/TCT-DNNCN
(10/08/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
14 3275/TCT-DNNCN
(11/08/2020)
Thuế TNCN đối với khoản đóng góp bắt buộc vào quỹ phòng chống thiên tai được thành lập theo NĐ số 94/2014/NĐ-CP
15 3276/TCT-DNNCN
(11/08/2020)
Xác định tình trạng cư trú của cá nhân
16 3287/TCT-DNNCN
(12/08/2020)
Hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp
17 3292/TCT-KK
(12/08/2020)
Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp
18 3295/TCT-DNL
(12/08/2020)
Hướng dẫn về xác định hình thức xuất kho sản phẩm truyền thông
19 3353/TCT-DNNCN
(14/08/2020)
Gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công
20 3363/TCT-DNNCN
(17/08/2020)
Biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân
21 3383/TCT-KK
(18/08/2020)
Khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng
22 3421/TCT-DNNCN
(19/08/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc
23 3438/TCT-KK
(20/08/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
24 3439/TCT-KK
(20/08/2020)
Vướng mắc hoàn thuế với trường hợp chuyển giao công nghệ
25 3488/TCT-DNNCN
(25/08/2020)
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019
26 68693/CT-TTHT
(23/07/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
27 68694/CT-TTHT
(23/07/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm hải sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại
28 68695/CT-TTHT
(23/07/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với Chi nhánh
29 68697/CT-TTHT
(23/07/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang năm 2020
30 68698/CT-TTHT
(23/07/2020)
Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
31 68699/CT-TTHT
(23/07/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng đối với khoản thu từ chuyển giao công nghệ
32 68700/CT-TTHT
(23/07/2020)
Chính sách thuế khi thanh lý hợp đồng thuê lại đất
33 68702/CT-TTHT
(23/07/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
34 69562/CT-TTHT
(27/07/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
35 69565/CT-TTHT
(27/07/2020)
Chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số
36 69568/CT-TTHT
(27/07/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
37 69570/CT-TTHT
(27/07/2020)
Chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất
38 69575/CT-TTHT
(27/07/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi
39 69578/CT-TTHT
(27/07/2020)
Thuế suất thuế đối với dịch vụ tư vấn cho tổ chức nước ngoài
40 69993/CT-TTHT
(28/07/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
41 69994/CT-TTHT
(28/07/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
42 70027/CT-TTHT
(28/07/2020)
Thuế thu nhập cá nhân với khoản phụ cấp điện thoại và tiền ăn giữa ca
43 70280/CT-TTHT
(29/07/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi suất từ khoản tiền gửi ngân hàng
44 70282/CT-TTHT
(29/07/2020)
Thời điểm lập hóa đơn đối với hợp đồng thực hiện gói thầu tư vấn
45 70283/CT-TTHT
(29/07/2020)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
46 70284/CT-TTHT
(29/07/2020)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp
47 70286/CT-TTHT
(29/07/2020)
Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
48 70287/CT-TTHT
(29/07/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi suất từ khoản tiền gửi ngân hàng
49 73398/CT-TKT5
(07/08/2020)
Trả lại hàng hóa đã cung cấp
50 73658/CT-TTHT
(10/08/2020)
Không tính tiền chậm nộp
51 73660/CT-TTHT
(10/08/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện
52 73661/CT-TTHT
(10/08/2020)
Nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài
53 73952/CT-TTHT
(10/08/2020)
Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với khoản thu tài trợ và thu dịch vụ khoa học và công nghệ
54 73953/CT-TTHT
(10/08/2020)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng
55 74290/CT-TTHT
(11/08/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm thịt đông lạnh chưa qua chế biến bán cho hộ kinh doanh
56 74440/CT-TTHT
(11/08/2020)
Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
57 74443/CT-TTHT
(11/08/2020)
Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
58 74444/CT-TTHT
(11/08/2020)
Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ hợp đồng BOT
59 74447/CT-TTHT
(11/08/2020)
Xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ
60 74818/CT-TTHT
(12/08/2020)
Thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm định, kiểm tra chất lượng và dịch vụ thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hóa học
61 75031/CT-TTHT
(13/08/2020)
Hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện
62 3557/CT-TTHT
(08/04/2020)
Hóa đơn điện tử

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí