Công văn 74818/CT-TTHT ngày 12/08/2020

Thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm định, kiểm tra chất lượng và dịch vụ thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hóa học

Tải về tại đây: