Công văn 74443/CT-TTHT ngày 11/08/2020

Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Tải về tại đây: