Công văn 73952/CT-TTHT ngày 10/08/2020

Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với khoản thu tài trợ và thu dịch vụ khoa học và công nghệ

Tải về tại đây: