Công văn 73660/CT-TTHT ngày 10/08/2020

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện

Tải về tại đây: