Công văn 70027/CT-TTHT ngày 28/07/2020

Thuế thu nhập cá nhân với khoản phụ cấp điện thoại và tiền ăn giữa ca

Tải về tại đây: