Công văn 69575/CT-TTHT ngày 27/07/2020

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi

Tải về tại đây: