Công văn 68700/CT-TTHT ngày 23/07/2020

Chính sách thuế khi thanh lý hợp đồng thuê lại đất

Tải về tại đây: