Công văn 68699/CT-TTHT ngày 23/07/2020

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng đối với khoản thu từ chuyển giao công nghệ

Tải về tại đây: