Công văn 68694/CT-TTHT ngày 23/07/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm hải sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại

Tải về tại đây: