Công văn 3292/TCT-KK ngày 12/08/2020

Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp

Tải về tại đây: