Công văn 3027/TCT-DNNCN ngày 29/07/2020

Mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Tải về tại đây: