Công văn 06/CĐ-TCT ngày 05/08/2020

Áp dụng mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020

Tải về tại đây: