Nghị định 70/2020/NĐ-CP ngày 28/06/2020

Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tải về tại đây: