Công văn 984/TCT-DNL ngày 10/03/2020

Kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Dự án nhà máy May Tuyên Quang

Tải về tại đây: