Công văn 848/TB-KCB ngày 08/07/2020

Thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 8/7/2020 đến 31/12/2020

Tải về tại đây: