Công văn 65273/CT-TTHT ngày 14/07/2020

Lệ phí trước bạ đối với trường hợp đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản

Tải về tại đây: