Công văn 64918/CT-TTHT ngày 13/07/2020

Chính sách thuế đối với hàng hóa tài trợ thành phố

Tải về tại đây: