Công văn 60285/CT-TTHT ngày 01/07/2020

Hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thực hiện giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: