Công văn 58078/CT-TTHT ngày 26/06/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nông sản

Tải về tại đây: