Công văn 51239/CT-TTHT ngày 12/06/2020

Xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền thuê nhà trả hộ cho người lao động nước ngoài

Tải về tại đây: