Công văn 450/TCT-TTKT ngày 07/02/2020

Xử phạt vi phạm chế độ kế toán của các đoàn thanh tra, kiểm tra của Cục thuế

Tải về tại đây: