Công văn 4383/CT-TTHT ngày 05/05/2020

Thanh toán qua ngân hàng

Tải về tại đây: