Công văn 405/TCT-KK ngày 04/02/2020

Khai thuế, sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Tải về tại đây: