Công văn 2842/TCT-KK ngày 15/07/2020

Lệ phí môn bài đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Tải về tại đây: