Công văn 2701/TCT-KK ngày 01/07/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: