Công văn 2697/TCT-KK ngày 01/07/2020

Khai thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Tải về tại đây: