Công văn 2410/TCT-KK ngày 15/06/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ

Tải về tại đây: