Công văn 2153/TCT-CS ngày 26/05/2020

Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

Tải về tại đây: