Thông tư 45/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020

Quy định về mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Tải về tại đây: