Nghị quyết 05/CĐ-TCT ngày 28/06/2020

Thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Tải về tại đây: