DANH SÁCH VBPL BẢN TIN THUẾ 2020-07-05


Trong 02 đợt cập nhật này, có 54 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 107/2020/QH14
(10/06/2020)
Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại NQ 55/2010/QH12 đã được sửa đổi theo NQ 28/2016/QH14
2 954/2020/UBTVQH14
(02/06/2020)
Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
3 20/VBHN-BTC
(22/04/2020)
Hợp nhất Nghị định quy định về lệ phí môn bài
4 45/2020/TT-BTC
(26/05/2020)
Quy định về mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
5 792/QĐ-BTC
(29/05/2020)
Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực QLT thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BTC
6 49/2020/TT-BTC
(01/06/2020)
Quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
7 50/2020/TT-BTC
(01/06/2020)
Mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ/ huấn luyện an toàn, VSLĐ
8 806/QĐ-BTC
(02/06/2020)
Đính chính QĐ 70/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019 do BTC quản lý
9 56/2020/TT-BTC
(12/06/2020)
Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
10 58/2020/TT-BTC
(12/06/2020)
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
11 437/TCT-CS
(07/02/2020)
Miễn tiền thuê đất
12 1015/TCT-KK
(11/03/2020)
Cung cấp số liệu nộp ngân sách nhà nước ngành Bia - Rượu - Nước giải khát
13 1313/TCT-DNNCN
(30/03/2020)
Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân đối với việc quy đổi thu nhập Net và Gross
14 1316/TCT-CS
(30/03/2020)
Thuế giá trị gia tăng
15 1388/TCT-DNL
(31/03/2020)
Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu nước ngoài
16 1620/TCT-DNNCN
(23/04/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
17 1644/TCT-KK
(27/04/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
18 1653/TCT-DNL
(27/04/2020)
Hướng dẫn kê khai, nộp thuế
19 1760/TCT-CS
(05/05/2020)
Hóa đơn
20 1761/TCT-CS
(05/05/2020)
Hóa đơn điện tử
21 1762/TCT-CS
(05/05/2020)
Hóa đơn điện tử
22 1773/TCT-KK
(05/05/2020)
Xếp hạng V1000
23 1803/TCT-DNL
(07/05/2020)
Áp dụng quy định pháp luật về hóa đơn điện tử
24 1811/TCT-CS
(08/05/2020)
Thuế giá trị gia tăng
25 1812/TCT-CS
(08/05/2020)
Thuế giá trị gia tăng
26 1813/TCT-CS
(08/05/2020)
Thuế giá trị gia tăng
27 1829/TCT-CS
(08/05/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi
28 1836/TCT-CS
(08/05/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ
29 1845/TCT-CS
(08/05/2020)
Hỗ trợ hủy bỏ thông báo kết quả hủy hóa đơn
30 1912/TCT-DNNCN
(13/05/2020)
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú
31 1929/TCT-CS
(13/05/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu thực hiện dự án thuỷ điện tại Lào
32 2011/TCT-DNNCN
(18/05/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản từ thiện
33 2012/TCT-DNNCN
(18/05/2020)
Chính sách thuế đối với khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài làm việc tại công ty
34 2033/TCT-KK
(18/05/2020)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
35 2059/TCT-CS
(19/05/2020)
Hóa đơn
36 2061/TCT-CS
(19/05/2020)
Hóa đơn
37 2078/TCT-DNNCN
(20/05/2020)
Hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân
38 2139/TCT-CS
(25/05/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
39 05/CĐ-TCT
(28/06/2020)
Thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020
40 1978/UBND-KT
(27/05/2020)
Đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020
41 40838/CT-TTHT
(25/05/2020)
Lập hồ sơ giao dịch liên kết
42 40839/CT-TTHT
(25/05/2020)
Chi phí thuế thu nhập cá nhân
43 40840/CT-TTHT
(25/05/2020)
Hướng dẫn chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại
44 40844/CT-TTHT
(25/05/2020)
Xử lý hóa đơn đã kê khai thuế giá trị gia tăng
45 40845/CT-TTHT
(25/05/2020)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo
46 44393/CT-TTHT
(01/06/2020)
Hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng
47 44403/CT-TTHT
(01/06/2020)
Thuế TNDN, TNCN đối với khoản chi cho nhân viên trong đợt dịch Covid-19
48 47397/CT-TTHT
(05/06/2020)
Chi phí được trừ khi ủy thác quản lý, xử lý tài sản đảm bảo
49 48057/CT-TTHT
(08/06/2020)
Chính sách thuế đối với giao dịch liên kết
50 51237/CT-TTHT
(12/06/2020)
Thuế nhà thầu đối với dịch vụ đào tạo Tiếng Anh trực tuyến
51 53798/CT-TTHT
(18/06/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp
52 4129/CT-TTHT
(29/04/2020)
Thuế suất giá trị gia tăng
53 4136/CT-TTHT
(29/04/2020)
Thuế nhà thầu
54 4188/CT-TTHT
(29/04/2020)
Thuế giá trị gia tăng

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí