Công văn 40844/CT-TTHT ngày 25/05/2020

Xử lý hóa đơn đã kê khai thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: