Công văn 1313/TCT-DNNCN ngày 30/03/2020

Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân đối với việc quy đổi thu nhập Net và Gross

Tải về tại đây: