Thông tư 43/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020

Mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không KD để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép NK xuất bản phẩm không KD

Tải về tại đây: