Công văn 36240/CT-TTHT ngày 15/05/2020

Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Tải về tại đây: