Công văn 34368/CT-TTHT ngày 12/05/2020

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: