Công văn 27714/CT-TTHT ngày 27/04/2020

Vướng mắc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: