Công văn 27687/CT-TTHT ngày 27/04/2020

Chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: