Công văn 27683/CT-TTHT ngày 27/04/2020

Chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc

Tải về tại đây: